Search
  • Mads Lundager

Foruden væren er intet for evigt

Foruden væren er intet for evigt

Sjælen bliver tilbage, når alt er trukket fra


Sjælen undfanger

Hjernen føder

Sindet opdrager


Stor magi begynder med større ofre

et potent sind bliver let giftigt


Med 'tiden' menes eventyret

det begynder med at gøre sit bedste og ikke vide bedre

at få vejret og vide at væren ikke er fængsel, men frihed

- et sted at bygge pyramider -


glem din husketrang

forlad din forfølgelse

sæt dine sejl op i sindet

flyd med varmere strømme


Livet er en halvkedelig åbenbaring

som håber på hygge i mørket

nedlæg dine våben, tag dine tænder ud

al tid er forindenforuden


Forståelse er en forudsætning for fred