he-qi_do-not-hold-on-to-me.jpg

...Indtil jeg kom til Jerusalems port.

Det er på mange måder en ulækker bog, denne bog. Den blev til i årerne '12-'15. Jeg ville gerne skrive en roman; så det gjorde jeg; som tingene faldt fra hinanden omkring mig og samlede sig i nye enheder og faldt fra hinanden ingen. Som tingene har for vane, som livet. 

Selvbiografisk er den lykkeligvis ikke, men rundet af en forspildt og uforståeligt forpestet ungdom i Nullernes Århus. Som romanværk lader det en del tilbage at ønske, men sprogligt og ekfrasisk er der mange forbilledlige momenter.

Dengang jeg stadig så meningen  i at forsøge at få ufuldkommenheder trykt, stod der i følgebrevet:

'Bogens meritter er det intense, hadske ubehag, som muligvis efterlader læseren irriteret og håbløs, men næppe kold; den udtalte sorte humor og tonens sardoniske glimt i øjet; mange, mener jeg selv, herlige forviklinger af det danske sprog samt skildringen og vinklingen af et miljø og et emnestof, der kan synes svært idiosynkratisk, men også originalt, og som forhåbentligt forlener læseren med indblikket i et stemningsunivers, vedkommende ikke før kendte til. 
 
Rent poetologisk er teksten forfattet fra et forholdsvis uarkitektonisk sted og henter i stedet sit forhåbentlige momemtum fra den småhypnotiske intensitet i bogens vignet-agtige fremdrift. I et moralsk perspektiv er mit største forbehold, at vi i dette hundredeår for afslutningen af den første af de verdensomstyrtende krige dårligt trænger til flere forherligelser af menneskelig dysfunktion: Dog er mit håb og min opfattelse også, at undergangsromantikken tempereres af værkets overskruede misstemning og som sådan kammer over i skræk og advarsel.  
 
Lavpraktisk talt benytter jeg mig af grammatisk tegnsætning med udeladelse af komma, hvor dette vurderes at bremse den ubesværede læsning. Med samme logik udelader jeg ofte kommaer mellem opremsede adjektiver, hvor dette skønnes mere formålstjenligt. Bemærk, N.B., at jeg stedvis benytter dansk konjunktiv, og der ikke er tale om fejl i nutids-r. Der kan være røget finker af panden rundt omkring i teksten, men i reglen skulle tegn og ord gerne fremstå med syntaktisk, morfologisk og ortografisk overlæg.